Početna

Web sajt Udruženja medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara KCS”Sestrinstvo” osnovan je sa ciljem potpunijeg, bržeg, lakšeg i jednostavijeg prikupljanja svih relevantnih informacija vezanih za kontinuiranu medicinsku edukaciju, razvoj sestrinske profesije i saradnju sa ostalim asocijacijama, društvima i zdravstvenim radnicima na teritoriji Republike Srbije.

O svim najnovijim informacijama najbržećete se informisati na stranici

AKTUELNO

Stručni tim Vašeg udruženja